Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Living-Art Fotografie of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Living-Art Fotografie.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Living-Art Fotografie.